fbpx

autism spectrum

มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ 2 - autism spectrum

มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

เกรซมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพ และสามารถมุ่งความสนใจในการวาดภาพได้คราวละนานๆ ถึงประมาณครั้งละ 2 ชั่วโมงในการวาดภาพแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเธอยังมีความเข้าใจในการใช้สีและเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสีแต่ละสีได้อย่างเยี่ยมยอด ...
นาฬิกา..ที่ช่วยให้คนที่เป็นออติสติคสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 4 - autism spectrum

นาฬิกา..ที่ช่วยให้คนที่เป็นออติสติคสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

The Remind Daily Planner เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใหญ่ที่มีความเป็นออติสติก (autism spectrum) และต้องการอยู่ได้ด้วยตัวเอง จากการสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่เป็นออติสติกจะพบว่าปัญหาที่ชัดเจนที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือ การจัดระเบียบและ การใช้ชีวิตที่เป็นกิจวัตรประจำวัน...