วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ 13 - Temple of Million Bottles

วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

ในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัดแห่งหนึ่ง ที่สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค นับเป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้วซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก  วัดแห่งนี้ นำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาสร้างส่วนต่างๆของวัด ไม่ว่าจะเป็นศาลา ไปจนถึงเมรเผาศพ กำแพงวัด แม้แต่ห้องน้ำ โดยใช้ขวดรีไซเคิล หรือขวดที่ใช้แล้วทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านขวด จนเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด ( Temple of Million Bottles)


จุดเริ่มต้นของการนำขวดมาก่อสร้างส่วนต่างของวัด เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1984 หรือ พ.ศ.2527 คือ เมื่อ 20ปีที่แล้ว เมื่อมีการนำขวดใช้แล้วมาตกแต่งกุฏิของพระ ความสดใส และประกายจากขวดแก้วดึงดูดความสนใจของชาวบ้านให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดมากขึ้น และมีการบริจาคขวดใช้แล้วมากขึ้น จนสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายจากขวดรีไซเคิล หรือ ขวดใช้แล้ว   เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา แม้แต่ฝาขวดก็ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งวัดด้วย ที่สำคัญการนำขวดแก้วมาใช้ก่อสร้างนั้น ยังแฝงไปด้วยคติคือ ความใสของแก้ว เมื่อกระทบแสงแดดแล้ว ทำให้เกิดแสงสว่างเหมือนแสงธรรมที่ควรบรรลุถึง สำหรับขวดไม่ว่าจะคว่ำลง หงายขึ้น หรือวางในแนวนอน ก็ล้วนแต่มีคติสอนใจทั้งนั้น
นอกจากนั้น ข้อดีอีกอย่างของการใช้ขวดในการก่อสร้างก็คือไม่ต้องทาสี สีไม่ซีดจางและยังให้แสงธรรมชาติส่องลอดเข้ามา ได้ความสวยงามและที่สำคัญดูแลง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

25550124-221158.jpg

ใครมีโอกาสผ่านไปลองแวะไปชมดูนะคะ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอขุนหาญ การเดินทางจากศรีสะเกษไปอำเภอขุนหาญสามารถใช้เส้นทาง หมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึงไปขุนหาญระยะทางประมาณ 70 กม.

 

25550124-221059.jpg

25550124-221114.jpg

25550124-221129.jpg

25550124-221145.jpg

25550124-221210.jpg

25550124-221222.jpg

25550124-221235.jpg

25550124-221246.jpg