ในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัดแห่งหนึ่ง ที่สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค นับเป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้วซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก  วัดแห่งนี้ นำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาสร้างส่วนต่างๆของวัด ไม่ว่าจะเป็นศาลา ไปจนถึงเมรเผาศพ กำแพงวัด แม้แต่ห้องน้ำ โดยใช้ขวดรีไซเคิล หรือขวดที่ใช้แล้วทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านขวด จนเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด ( Temple of Million Bottles)

จุดเริ่มต้นของการนำขวดมาก่อสร้างส่วนต่างของวัด เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1984 หรือ พ.ศ.2527 คือ เมื่อ 20ปีที่แล้ว เมื่อมีการนำขวดใช้แล้วมาตกแต่งกุฏิของพระ ความสดใส และประกายจากขวดแก้วดึงดูดความสนใจของชาวบ้านให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดมากขึ้น และมีการบริจาคขวดใช้แล้วมากขึ้น จนสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายจากขวดรีไซเคิล หรือ ขวดใช้แล้ว   เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา แม้แต่ฝาขวดก็ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งวัดด้วย ที่สำคัญการนำขวดแก้วมาใช้ก่อสร้างนั้น ยังแฝงไปด้วยคติคือ ความใสของแก้ว เมื่อกระทบแสงแดดแล้ว ทำให้เกิดแสงสว่างเหมือนแสงธรรมที่ควรบรรลุถึง สำหรับขวดไม่ว่าจะคว่ำลง หงายขึ้น หรือวางในแนวนอน ก็ล้วนแต่มีคติสอนใจทั้งนั้น
นอกจากนั้น ข้อดีอีกอย่างของการใช้ขวดในการก่อสร้างก็คือไม่ต้องทาสี สีไม่ซีดจางและยังให้แสงธรรมชาติส่องลอดเข้ามา ได้ความสวยงามและที่สำคัญดูแลง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

25550124 221158 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

ใครมีโอกาสผ่านไปลองแวะไปชมดูนะคะ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอขุนหาญ การเดินทางจากศรีสะเกษไปอำเภอขุนหาญสามารถใช้เส้นทาง หมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึงไปขุนหาญระยะทางประมาณ 70 กม.

 

25550124 221059 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221114 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221129 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221145 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221210 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221222 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221235 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

25550124 221246 วัดล้านขวด..สร้างขึ้นจากขวดใช้แล้ว 1.5 ล้านใบ

 

 

No more articles