เมื่อศิลปินเก็บขยะ แก้ว และกระถางข้างถนน มาทำกระถางประหยัดน้ำ 13 - Artist

เมื่อศิลปินเก็บขยะ แก้ว และกระถางข้างถนน มาทำกระถางประหยัดน้ำ

ศิลปินและ ดีไซน์เนอร์ ชาวโปแลนด์ Alicja Patanowska ได้สร้างสรรค์ผลงานจากขยะ โดยนำเอากระถางเซรามิค และแก้วน้ำที่ถูกทิ้งมาจับคู่กัน แล้วปลูกต้นไม้ ในแก้วน้ำใส่น้ำ สำหรับหล่อเลี้ยงต้นไม้ ก็จะมองเห็นรากของต้นไม้ เติบโตงอกงามไปพร้อมๆกับลำต้นที่อยู่ด้านบน เป็นกระถางประหยัดน้ำที่ไม่ต้องดูแลลดน้ำบ่อย แล้วยังได้ช่วยให้สิ่งของที่ถูกทิ้งขว้างตามข้างถนน ได้ทำประโยชน์อีกครั้ง …สวยงาม ประทับใจค่ะ


IMG_4510.JPG IMG_4512.JPG IMG_4509.JPG IMG_4511.JPG IMG_4505.JPG IMG_4506.JPGPLANTATION-Alicja-Patanowska-1 33 31 f8143ee59ab1ff45cd3e3fcc08c98ab2 Alicja-Patanowska_2 30