Keyboard ไม่ใช้แล้วเอาไปทำไรดี? 13 - Keyboard

Keyboard ไม่ใช้แล้วเอาไปทำไรดี?

ใครจะไปคิดว่า KEYBOARD คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวัน จะสามารถเอามารีไซเคิลทำเป็นของใช้อย่างอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายต่างๆ สมุด หรือกรอบรูป ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไอเดียที่ถูกสรรค์สร้างมาจากการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้หรือที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแปรรูปให้เป็นอุปกรณ์ สิ่งของที่สามารถสร้างราคาและเพิ่มคุนค่าใหม่ได้ เพื่อนๆ iUrban ก็อย่าลืมลองเอาไอเดียดีๆ นำแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นของกระจุกกระจิกเหล่านี้ได้หรือไม่


keybag-1 keybag-300x280 recycled-keyboard-clutch-purse BAGG-7526 recycled recycled-keyboard-notebook

ที่มา: