fbpx
ฝาขวด..ใช้แล้ว แทนที่จะเป็นขยะ แต่กลับกลายเป็นของเล่นให้ต่อเติมจินตนาการ 13 -

ฝาขวด..ใช้แล้ว แทนที่จะเป็นขยะ แต่กลับกลายเป็นของเล่นให้ต่อเติมจินตนาการ

Putting Good Use to Bottle Caps

The Building Cap เป็นชื่อฝาขวดที่เห็นนี้ เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม eco-friendly ให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย นำกลับมาใช้ใหม่ และมีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆเพิ่มขึ้น แทนที่จะใช้แล้วก็โยนทิ้งเป็นขยะ
ฝาขวด The Building Cap เมื่อใช้แล้ว แทนที่จะโยนทิ้ง สามารถนำมาให้เด็ก ต่อกันเป็นสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็อาคาร ไปจนหุ่นยนต์ ตามแต่จินตนาการ เป็น educational toy ที่หาได้จากของที่ใช้แล้ว และยังได้ลดปริมาณขยะ
นับเป็นนวัตกรรมที่น่าส่งเสริม ได้ของเล่นส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆแล้วยังได้ลดปริมาณขยะด้วย อยากเห็นผลิตภัณฑ์นำไอเดียแบบนี้ไปใช้ แม้ต้นทุนการผลิตจะแพงขึ้น แต่เชื่อว่าคงได้ใจ และมีคนซื้อเพราะอยากสะสมฝา มากกว่าส่งชิงรางวัลนะคะ ตัดงบการตลาน ส่งเสริมการขาย โฆษณา มาทำฝาแบบนี้เถอะ …

Designer: Shengpeng Zhao, Chen Xu, Shun Feng, Chao Gao

25560925-073143.jpg

25560925-073152.jpg

25560925-073203.jpg

25560925-073138.jpg

Read more at http://www.yankodesign.com/2013/09/20/putting-good-use-to-bottle-caps/