เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 13 - Garden

เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley

This Plan Proposes the Largest Green Roof in the World

สถาปนิก Rafael Vinoly ได้เสนอแผนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเก่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใต้หลังคาสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก


บริษัทพัฒนาที่ดินที่ชื่อ Vinoly วางแผนที่จะสร้างเมืองใหม่ใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และเก่าของ Apple บริษัทวางแผนที่จะสร้างหลังคาสีเขียว ครอบคลุมพื้นที่ 30 เอเคอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารหลากหลายรูปแบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้คนเดินเท้าเข้าถึงได้หลายทาง บริษัทพัฒนาที่ดินต้องการใช้หลังคาสีเขียว เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

พื้นที่บนหลังคาสีเขียว จะประกอบไปด้วยบ้านและไร่องุ่น สวนผลไม้ สนามเด็กเล่น  และโรงละครกลางแจ้ง พื้นที่ใต้หลังคาสีเขียวจะมีทั้งอพาร์ตเม้นต์  ศูนย์การค้า สถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม เป็นการออกแบบสถานที่ที่เอื้อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในย่าน Silicon Valley แห่งนี้  ชุมชมสีเขียวขนาดใหญ่ เป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังอยู่ในกระแส และเป็นที่ต้องการในขณะนี้

เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 14 - Garden
เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 15 - Garden  เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 16 - Garden
เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 17 - Garden  เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 18 - Garden
เปลี่ยนหลังคาห้างเก่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Silicon Valley 19 - Garden