โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 13 - 100 Share+

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกอื่นๆ นอกจากพลังงานจากฟอสซิล อย่างข่าวนี้ บริษัท แอลโซลาร์ 1 ซึ่งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
กองทุนเปิด เอ็ม เอฟ ซี เอนเนอร์จี ฟันด์ , บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด  และพันเอก ดร.ประเสริฐ ชูแสง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา แอลโซลาร์1 ได้เปิดตัวโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยืใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


นับเป็นครั้งแรก ที่ภาคเอกชนมีความเอาจริงเอาจังกับการสร้างพลังงานใหม่ๆ ให้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานแบบเก่า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 14 - 100 Share+

แอลโซลาร์ 1 ใช้งบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ผุดโปรเจ็กต์ “โซลาร์ฟาร์ม”  ที่ อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเดิมเฟสแรกกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ขึ้นแท่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไฟให้ กฟภ. แล้ว

            พล.อ. นิพนธ์ ศิริพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด เปิดเผยว่าจากนโยบายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  บริษัทฯ จึงมีแผนธุรกิจที่มุ่งไปในด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานทดแทน ล่าสุดบริษัทฯใช้งบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ  อำเภอกบินทร์บุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 15 - 100 Share+

นายพิบูล พิบูลธรรม กรรมการบริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด เผยว่า “สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้ ก็เพราะ พื้นที่แห่งนี้ มีศักยภาพในการรับแดดได้มากกว่า 5.00 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ  ประกอบกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานของ Dupont จำนวน  86,688 แผง บนเนื้อที่กว่า  215 ไร่ โดยออกแบบในการติดตั้งพิเศษให้อยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส เพื่อลดการใช้สายไฟในโซลาร์ฟาร์มได้มากกว่า  40 กิโลเมตร ทำให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 35,000-40,000  หน่วยต่อวัน หรือคิดเป็น 13-14 ล้านหน่วยต่อปี   ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ( Very Small Power Producer ) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่สามารถจ่ายไฟได้แล้ว”

“ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ แอล โซลาร์ 1 ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เริ่มการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าบริหารจัดการโครงการฯ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง และในอนาคต  บริษัทฯยังตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Solution Provider) ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม แหล่งเงินทุน  รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาในการออกแบบและติดตั้งระบบด้านพลังงานทดแทน (EPC Contractor: Engineering Procurement and Construction Contractor)
ให้กับลูกค้าอีกด้วย” นายพิบูล กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 16 - 100 Share+

น่ายินดีค่ะ ที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการบุกเบิกพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดอย่างเป็นจริงเป็นจัง บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้านแสงอาทิตย์สู่พลังงานสะอาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย เนื่องจากสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 6,270-7,200 ตันต่อปี

นอกจากนี้ แอล โซลาร์ 1 กำลังสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และปลูกสวนสมุนไพรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในบริเวณ โซลาร์ ฟาร์ม เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย สำหรับสวนสมุนไพรนั้น  บริษัทฯจะนำมาให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างสรรค์ต่อยอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโครงการฯ
อย่างยั่งยืนต่อไป


ล่าสุดบริษัทฯ  ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ล็อกซเล่ย์ จัดโครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ
“พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืน” เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษากว่า 136 สถาบัน ในพื้นที่อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แอล โซลาร์ 1 สร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อจุดประกายความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะแก่ชุมชนชาวกบินทร์บุรีสืบไป สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงานจะได้รับทุนการศึกษาในรางวัลต่างๆ
รวมทั้งหมดกว่า 100,000 บาท โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันเปิดโครงการนี้ด้วย