โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 13 - 100 Share+

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกอื่นๆ นอกจากพลังงานจากฟอสซิล อย่างข่าวนี้ บริษัท แอลโซลาร์ 1 ซึ่งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
กองทุนเปิด เอ็ม เอฟ ซี เอนเนอร์จี ฟันด์ , บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด  และพันเอก ดร.ประเสริฐ ชูแสง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา แอลโซลาร์1 ได้เปิดตัวโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยืใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นับเป็นครั้งแรก ที่ภาคเอกชนมีความเอาจริงเอาจังกับการสร้างพลังงานใหม่ๆ ให้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานแบบเก่า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 14 - 100 Share+

แอลโซลาร์ 1 ใช้งบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ผุดโปรเจ็กต์ “โซลาร์ฟาร์ม”  ที่ อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเดิมเฟสแรกกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ขึ้นแท่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไฟให้ กฟภ. แล้ว

            พล.อ. นิพนธ์ ศิริพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด เปิดเผยว่าจากนโยบายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  บริษัทฯ จึงมีแผนธุรกิจที่มุ่งไปในด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานทดแทน ล่าสุดบริษัทฯใช้งบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ  อำเภอกบินทร์บุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 15 - 100 Share+

นายพิบูล พิบูลธรรม กรรมการบริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด เผยว่า “สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้ ก็เพราะ พื้นที่แห่งนี้ มีศักยภาพในการรับแดดได้มากกว่า 5.00 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ  ประกอบกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานของ Dupont จำนวน  86,688 แผง บนเนื้อที่กว่า  215 ไร่ โดยออกแบบในการติดตั้งพิเศษให้อยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส เพื่อลดการใช้สายไฟในโซลาร์ฟาร์มได้มากกว่า  40 กิโลเมตร ทำให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 35,000-40,000  หน่วยต่อวัน หรือคิดเป็น 13-14 ล้านหน่วยต่อปี   ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ( Very Small Power Producer ) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่สามารถจ่ายไฟได้แล้ว”

“ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ แอล โซลาร์ 1 ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เริ่มการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าบริหารจัดการโครงการฯ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง และในอนาคต  บริษัทฯยังตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Solution Provider) ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม แหล่งเงินทุน  รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาในการออกแบบและติดตั้งระบบด้านพลังงานทดแทน (EPC Contractor: Engineering Procurement and Construction Contractor)
ให้กับลูกค้าอีกด้วย” นายพิบูล กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 16 - 100 Share+

น่ายินดีค่ะ ที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการบุกเบิกพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดอย่างเป็นจริงเป็นจัง บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้านแสงอาทิตย์สู่พลังงานสะอาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย เนื่องจากสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 6,270-7,200 ตันต่อปี

นอกจากนี้ แอล โซลาร์ 1 กำลังสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และปลูกสวนสมุนไพรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในบริเวณ โซลาร์ ฟาร์ม เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย สำหรับสวนสมุนไพรนั้น  บริษัทฯจะนำมาให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างสรรค์ต่อยอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโครงการฯ
อย่างยั่งยืนต่อไป

ล่าสุดบริษัทฯ  ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ล็อกซเล่ย์ จัดโครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ
“พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืน” เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษากว่า 136 สถาบัน ในพื้นที่อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แอล โซลาร์ 1 สร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อจุดประกายความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะแก่ชุมชนชาวกบินทร์บุรีสืบไป สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงานจะได้รับทุนการศึกษาในรางวัลต่างๆ
รวมทั้งหมดกว่า 100,000 บาท โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันเปิดโครงการนี้ด้วย

 

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า