The Firma Casa is Designed with Sustainability in Mind

The Firma Casa ออกแบบโดย The Campana Brothers and SuperLimão Studio ตั้งอยู่ใจกลางเมือง São Paulo ประเทศบราซิล เป็นแกลลอรี่ศิลปะที่ต้องการมีภาพของการออกแบบที่ยั่งยืน ทั้งรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกออกแบบให้หุ้มห่อผนังทุกด้านด้วยกระถางอลูมินัมรูปทรงเรขาคณิต และต้น snake plants ซึ่งเป็นไม้ในท้องถิ่นแถบนั้น ซึ่งเป็นอากาศแบบร้อนชื้น เหมือนในบ้านเรา ต้นไม้ที่เห็นก็คุ้นๆในบ้านเราเช่นกัน โดยใช้กระถางและต้นไม้ จำนวนมากถึง 6000 กระถาง ปกคลุมทั่วทุกตารางนิ้ว ของผนังภายนอกของอาคาร
ด้วยทีเป็นอากาศเขตร้อนชื้น และมีฝนตกมาก การออกแบบให้อาคารหุ้มห่อด้วยกระถางต้นไม้นี้ จึงช่วยรองรับ และ กรองน้ำให้สะอาด โดยไม่ต้องเสียพลังงานใดๆ

25570402-193535.jpg

25570402-193549.jpg

25570402-193631.jpg

25570402-193821.jpg

Read more : http://www.trendhunter.com/trends/firma-casa

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles