fbpx

โครงการนี้เป็นโชว์รูม “ชั่วคราว” หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัย CR บริษัทพัฒนาที่ดินในกรุงปักกิ่ง จากแแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการออกแบบชิ้นโชว์รูมชั่วคราวที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการติดตั้งที่สะดวกและนำไปรีไซเคิลผ่านทางวิธีง่ายๆและมีผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งโชว์รูมชั่วคราวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โครงสร้างทำจากเหล็กที่นำมาจัดเรียงทางวิศวกรรมให้มั่นคงแข็งแรง แต่สามารถรื้อถอนได้ง่ายและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย ส่วนผนังเว้นเป็นช่วงตรงกลางเพื่อนำหญ้ามาใส่โดยวางทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หลังคาก็ใช้หญ้าแทนวัสดุอื่นๆเพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก Go Green Magazine และรูปสวยๆจาก http://www.archdaily.com

15 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept1471314298 guanganmen 3 528x353 523x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept1951143129 guanganmen 9 522x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept509809126 guanganmen 7 528x345 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept46246361 guanganmen 8 522x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept525856926 guanganmen 1 528x396 466x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept599827954 guanganmen 10 471x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept2147099798 guanganmen 0 528x355 520x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept2049287996 guanganmen 5 233x350 Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept

No more articles