fbpx
Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 13 - Green Showroom

Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept

โครงการนี้เป็นโชว์รูม “ชั่วคราว” หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัย CR บริษัทพัฒนาที่ดินในกรุงปักกิ่ง จากแแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการออกแบบชิ้นโชว์รูมชั่วคราวที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการติดตั้งที่สะดวกและนำไปรีไซเคิลผ่านทางวิธีง่ายๆและมีผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งโชว์รูมชั่วคราวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โครงสร้างทำจากเหล็กที่นำมาจัดเรียงทางวิศวกรรมให้มั่นคงแข็งแรง แต่สามารถรื้อถอนได้ง่ายและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย ส่วนผนังเว้นเป็นช่วงตรงกลางเพื่อนำหญ้ามาใส่โดยวางทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หลังคาก็ใช้หญ้าแทนวัสดุอื่นๆเพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก Go Green Magazine และรูปสวยๆจาก http://www.archdaily.com

Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 14 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 15 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 16 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 17 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 18 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 19 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 20 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 21 - Green ShowroomShow Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 22 - Green Showroom