We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 23 Feb 2017

4,041
Views
17 Aug 2012

Step to the Future กล้องถ่ายรูปจาก IKEA

ใครคิดว่าเจ้ากล่องเล็กๆขนาดเพียงแค่ 3-4 นิ้ว หน้าตาคล้ายเทปคาสเส็ท จริงๆแล้วเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลที่มีชือว่า “KNAPPA” ผลิตโดยบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังอย่างอิเกีย IKEA ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชาวสวีดิช Jesper Kouthoofdตัวกล้องทำจากระดาษแข็ง มีแผงวงจร เซ็นเซอร์ และช่องต่อ ยูเอสบี มีความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซล ใช้พลังงานจากถ่าน AA 2 ก้อน น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ถ้าใครอยากได้ไม่มีวางขายทั่วไป ต้องเข้าไปประมูลในเว็บไซต์ www.ebay.com เท่านั้น โดยราคาประมูลกันล่าสุดเห็นว่าอยู่ที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐแล้ว ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://knappagraphy.com/

http://www.youtube.com/watch?v=0hBq8A3XLIE
 

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
Tags:
 
Facebook Debug | iCraft
+
-