"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 13 - Paper Battery

“แบตเตอรี่กระดาษ” Paper Battery

“แบตเตอรี่กระดาษ” หรือ Paper Battery / Soft Battery ถูกคิดค้นขึ้นโดย ดร.เซียง เซียะชาง นักวิจัยชาวจีน และถูกพัฒนาโดยบริษัท Enfucell ใน Finland เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่มีความเบาบางเพียงแค่ 0.5 มิลลิเมตร สามารถบิด ม้วน หรือทำให้โค้งงอได้ โดยมีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับถ่านไฟฉายทั่วไป คือการนำปะจุไฟฟ้าผ่านจากขั้วลบไปยังขั้วบวก ผ่านตัวกลางเทียบเท่ากับถ่านไฟฉายทั่วไปเลยทีเดียว อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตรวมถึงกระบวนทำงานของมัน เป็นการช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และเมื่อมีการใช้งานเสร็จแล้วไม่ต้องนำไปรีไซเคิล แต่สามารถทิ้งได้เลยแบบขยะทั่วไป โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สารโลหะอันตรายรั่วไหลแบบแบตเตอรี่หรือถ่านทั่วไป"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 14 - Paper Battery"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 15 - Paper Batteryปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นเจ้าแบตเตเตอร์รี่กระดาษนี้จาก Key Card ที่ใช้งานในโรงแรม หรือป้ายแท็กติดสินค้าบางประเภท และการ์ดอวยพรที่มีเสียงดนตรี รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทเสริมความงามบางประเภท เช่น แผ่นปิดลดความอ้วน แผ่นปิดลดลอยตีนกา (Anti-Wrinkle Patch) และแผ่นปิดเพื่อลดอาการอยากบุหรี่ (Stop-Smoking  Patch)
ในอนาคต เราคงจะได้เห็นความก้าวหน้าในอีกหลายๆวงการ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายที่ต้องการแบตเตอร์รี่ที่ไม่มีสารพิษแบบนี้ ไม่ว่าจะเป้นอุปกรณ์ช่วยฟัง , pace maker เครื่่องช่วยการเต้นของหัวใจ, ไปจนถึงของใช้ อย่าง smartphone, รถที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงเป็นเรื่องดีๆที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแบตเตอร์รี่กระดาษแบบนี้ ปัญหาหลายเรื่องที่ติดขัดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ต่างงๆจะได้หมดไป


"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 16 - Paper Battery"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 17 - Paper Battery"แบตเตอรี่กระดาษ" Paper Battery 18 - Paper Battery