เว็บไซต์จากการพัฒนาวัตกรรมแผนที่ออนไลน์จาก Google เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำแห่งแผนที่ Maps โดยแท้ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้ต่อยอดขีดความสามารถของ Google Maps ออกไปให้สามารถใช้งานผ่าน API แสดงภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางการเดินทางข้อมูล สถานที่ Street View และการนำไปทำ Visualization เรียกได้ว่าเป็นมากกว่าแผนที่จริงๆเพราะมองเห็นทุกซอกทุกมุมแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงการช่วยหาที่ตั้งของตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ในทั่วทุกัวระแหงของประเทศไทย อีกทั้งยังนำไปช่วยเรื่องธรุกิจ หารพัฒนาชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อมในอนาคตได้อีกด้วยmtam1 Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่

StyledMaps CBD Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่ Mornthanamap ได้เปิดตัวไปแล้ว ในโอกาสที่ Google Maps มีเว็บไซต์และมีผู้ใช้แอพลิเคชั่นครบ 800,000 ราย คลิกเข้าไปชมหน้าตาของแผนที่อัจฉริยะนี้ได้ที่ http://www.morethanamap.com/  ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine%name Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่ %name Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่ 0 Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่ 283789437 640 Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่ 283790626 640 Morn than a Map เป็นมากกว่าแผนที่

http://www.youtube.com/watch?v=O1PkuyxTxLc

No more articles