บอกเล่าเรื่องราวประวัติของบริษัท Apple ผ่านภาพถ่ายที่บันทึก ต้ังแต่ สินค้าตัวแรกอย่าง Apple 1 จนมาถึงผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ iConic จะทำให้เราได้เห็น ได้รู้หลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Apple  ราคาหนังสืออยู่ที่เล่มละ $75 และรุ่น Limited $300

 

 

MG 2121 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

MG 2139 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

MG 2128 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

MG 2127 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

desktops 01 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

iconic threequater Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

circuit board 01 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

Screen Shot 2013 09 11 at 1.10.34 PM Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

ในหนังสือ iconic จะประกอบไปด้วย  6  chapter

Desktops : ตั้งแต่คอมพิวเตอร์รุ่นแรกของ Apple (Apple1) จนถึง iMac 2012
Portables : ตั้งแต่รุ่นแรก Macintosh Portable ที่มีน้ำหนักถึง16 pounds จนกระทั่งถึงรุ่นบางเฉียบ MacBook Air
Peripherals : Did you know that Apple once made printers? Digital cameras? Joysticks? Their product range today is vastly simplified and streamlinediDevices : First generation iPod to the iPhone 5 and iPad mini, see how the iPod, iPad and iPhone line up have evolved over the past 10 years. (ไม่รวม iPhone 5s และ 5c ;)
Prototypes : Stunning photography of engineering prototypes from the personal collections of Apple enthusiasts around the world that give us a glimpse into how many of Apple’s products began.
Packaging : No other company puts as much thought, attention and love into how their products are packaged. This chapter will show you why unboxing an Apple product is still a unique experience.
ORDER : http://iconicbook.com/purchase
Iconic and Ridgewood Publishing are not affiliated with, endorsed by or connected to Apple® Inc. 

Apple, Mac, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc..

portables 01 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

packaging 01 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

Screen Shot 2013 09 11 at 1.11.46 PM Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

desktops 03 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

idevices 02 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

desktops 04 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

desktops 02 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

 

 

3383970 Iconic แฟนพันธุ์แท้ Apple ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

No more articles