Galileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 13 - apple

Galileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!!

หลังจากที่ Apple ได้ปล่อย ipad 3 ออกมาแล้ว ก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างวันนี้ที่เราเอามาฝากเพื่อนๆ iUrban เป็นอุปกรณ์ที่เอาใจคนชอบถ่ายภาพและคนรักการ face time , video call เป็นที่สุด เพราะมันเวิร์คมากๆ


Galileo (กาลิเลโอ) แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้ว เป็นอุปกรณ์เชื่อมและบังคับทิศทาง iphone,ipod เวลาเข้าสู่โหมดถ่ายภาพหรือวิดีโอคอล,fact time โดยที่เราจะบังคับทิศทางได้ถึง 360° จะให้ตัว iphone,ipod หมุนหรือเอียงไปทางไหนก็ได้   และความเร็วในการตอบสนองการบังคับทิศทาง 200° ต่อวินาที Galileo เครื่องนี้ใช้ได้เฉพาะ iPhone 4, iPhone 4S, and iPod Touch 4th Generation และต้องควบคุมด้วย iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, iPod Touch 4th Generation, and web browser ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังงงๆการทำงานของ Galileo ลองดูด้านล่างเลย

Galileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 14 - apple

เราประยุกต์ใช้ Galileo ได้ในการประชุมที่อยู่กันคนละสถานที่ ,การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (baby monitor) ,การถ่ายภาพมุมแปลก หรือการเข้าไปดูสถานที่ๆเราเข้าไม่สะดวก Colors: Black, white, limited edition Kickstarter Green Weight: 7oz Size: 2 x 3.25” closed, 3.5 x 4.3” open

ส่วนราคายังไม่มีการแจ้ง ถ้ามีการ updated จะเอามาบอกเพื่อนๆ iUrban ทันทีคะ

Galileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 15 - appleGalileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 16 - appleGalileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 17 - appleGalileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 18 - appleGalileo,อุปกรณ์เชื่อมต่อ iphone,ipod ที่ไม่ธรรมดา!! 19 - apple

source : http://www.kickstarter.com/projects/449163977/galileo-your-ios-in-motion