50 years of NASA’s Space Food Packaging Documented 13 - apollo

50 years of NASA’s Space Food Packaging Documented

เพื่อนๆ iUrban เคยสงสัยกันมั๊ยคะว่า เหล่านักบินอวกาศเวลาขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วจะรับประทานอาหารกันยังไง หน้าตาอาหารจะเป็นเหมือนที่เราๆทานกันมั๊ยนะวันนี้ iUrban มีมาฝากคะ


NASA’s 50 year old space mission food packaging , การที่จะขึ้นไปรับประทานอาหารอวกาศ ในสภาวะไร้น้ำหนักแบบนั้น ต้องเตรียมการไม่น้อย และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักบินอวกาศรับประทานอาหารได้อย่างสะดวกสบาย คือ บรรจุภัณฑ์อาหาร ต้องสามารถคงสภาพสด สะอาด โภชนาการครบถ้วนทุกมื้อ ไว้ให้ได้ และที่สำคัญอีกอย่างคือจะต้องง่ายต่อการจักเก้บและขนส่งลำเลียง ลองดูรูปภาพด้าน แล้วจะเข้าใจบางด้านของชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่านักบินอวกาศ ที่ทำเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้อยู่คะnasaFoods00 nasaFoods01Mercury and Gemini Food (1961 – 1966) nasaFoods02 nasaFoods03Natural Form Foods and Condiments nasaFoods04 nasaFoods05 nasaFoods06Apollo Food (1968 – 1972) nasaFoods07 nasaFoods08 nasaFoods09source : http://hypenotice.com,http://www.nasa.gov