The ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 13 - bottle

The ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา

ขวดโหล กระปุกแก้วเล็กๆอาจเป็นปัญหากับชาว iUrban วันนี้เรามีไอเดียการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้น่ารักและเก๋ไก๋กว่าเดิม พร้อมแล้วไปดูหลายๆไอเดียกันเลยดีกว่าคะ


การนำกระปุกขวดโหลกลับมาใช้ใหม่นั้น เราสามารถใช้ได้กับของหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นของใช้ อาหารหรือเครื่อง แม้แต่การนำไปปลูกต้นไม้ ลองไปดูหลายๆแนวทางที่เรารวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่า ถูกใจแบบไหนอย่าลืมลองไปทำนะ ช่วยลดโลกร้้อน และยังไปของดีมีไอเดียอีกด้วย
The ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 14 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 15 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 16 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 17 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 18 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 19 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 20 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 21 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 22 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 23 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 24 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 25 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 26 - bottleThe ways to reuse กระปุกแก้วเหลือใช้ทำอะไรดีน๊าา 27 - bottle