เพื่อนๆ หลายคนคงมีกระดาษ เหลือใช้ เก็บๆไว้ กันแทบทุกคน กองไว้ ซุกไว้ก็มีแต่จะรก และเป็นที่เก็บฝุ่น มาดูไอเดียง่ายๆ D.I.Y. เป็นสมุดโน๊ตน่ารักๆ

ไปดูกันเลยค่ะต้องมีอะไรบ้าง Let’s go!

lazy placeholder D.I.Y. เย็บสมุดจากกระดาษรีไซเคิล

lazy placeholder D.I.Y. เย็บสมุดจากกระดาษรีไซเคิล

lazy placeholder D.I.Y. เย็บสมุดจากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder D.I.Y. เย็บสมุดจากกระดาษรีไซเคิล

lazy placeholder D.I.Y. เย็บสมุดจากกระดาษรีไซเคิล

No more articles