We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

11,406
Views
6 Feb 2012

เปลี่ยน cassette tapes ให้กลายมาเป็นของใช้ใหม่

เมื่อเทคโนโลยีใหม่กำเนิดเกิดขึ้นอยู่มาเรื่อยๆ เทคโนโลยีเก่าๆก็ถูกลืมเลือน เปลี่ยนแปลงสภาพไปตามกาลเวลา วันนี้เราจะมาพูดถึง cassette tapes หรือเทปที่เราๆเอาไว้ฟังเพลงสมัยยังวัยกระเตาะ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าแทบจะทุกบ้านที่ยังคงเก็บเจ้า cassette tapes ไว้อยู่ในกล่องใต้ถุนบ้านหรือหมกอยู่ในตู้ใดตู้หนึ่งของบ้านตัวเองอยู่เป็นแน่ๆ วันดีคืนดีเปิดขึ้นมาเจอเค้า ฝุ่นเกาะฟุ้งกระจายทั่วห้องกันเลยทีเดียว ที่นี้จะทำอะไรกับเจ้าcassette tapesเหล่านี้กันได้บ้างหล่ะ ใจนึงก็ไม่อยากจะเก็บไว้ แต่อีกใจนึงก็เสียดายเทปเก่าๆหายากแล้ว iUrban เลยนำเอาไอเดียแปลกๆที่เป็นการเปลี่ยนสภาพ cassette tapes ให้กลายมาเป็นของใช้เจ๋งๆมาให้เพื่อนๆดูกันคะ แล้วอย่าลืมนะคะกลับบ้านไปวันนี้ เปิดโต๊ะหรือลองแกะกล่องในห้องเก็บของดูว่าบ้านเรายังมีเจ้า cassette tapes เก่าเก็บเหลืออยู่บ้างไหม


ที่มา: http://scraphacker.com

SnowBall
  • Traveler | Movie lover | freelance writer | Internet addict http://www.facebook.com/trip.service http://trip-service.tumblr.com
 
Facebook Debug | iCraft
+
-