BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 13 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว

ไอเดียของ iUrban วันนี้คงจะเหมาะสำหรับหนุ่มๆบางคนที่ชอบดริ๊งเป็นชีวิตจิตใจ จนขวดแอลกอฮอล์เหล่านั้นกองพะเนินอยู่เต็มบ้านซึ่งถ้าไม่คิดที่จะเก็บขวดเปล่าเหล่านั้นไปชั่งขายก็คงจะเอาไปใส่น้ำให้ปลากัดว่ายไปมา บางขวดอาจจะย่อยสลายไปตามกาลเวลาไม่ได้ก็กลายเป็นขยะรกโลกไป วันนี้ไอเดียของ iUrban เราจึงแนะนำวิธีดัดแปลงเจ้าขวดตัวปัญหาเหล่านี้ให้กลายมาเป็นโคมไฟ สวยๆ ระรานตาหลากสีสัน หลากดีไซน์แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้กัน
BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 14 -


BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 15 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 16 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 17 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 18 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 19 -
BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 20 -

BOTTLE LAMP IDEAS หลอดไฟขวดแก้ว 21 -

ที่มา:http://scraphacker.com