eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 13 - Art & Design

eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ

The iPhone Case Reinvented


eXo iPhone case เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานออกแบบที่ใช้หลักการแบบ Biomimicry หมายถึงการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของตัวเอง หรือการเลียนแบบ จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ eXo iPhone case เป็นการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก ระบบโครงกระดูก หรือ exoskeleton ซึ่งจะช่วยรับแรงกระแทกในส่วนสำคัญของโทรศัพท์ โดยที่ไม่ต้องมีชิ้นส่วนเทอะทะมากมาย จับถือสะดวกไม่ลื่นหลุดมือง่าย แล้วก็ยังดูดีด้วย

Designer: Ramak Radmard + Lucidream

eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 14 - Art & Design  

eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 15 - Art & Design  eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 16 - Art & Design  eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 17 - Art & Design  eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 18 - Art & Design  eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 19 - Art & Design  eXo iPhone case.. แรงบันดาลใจจากระบบโครงกระดูก รับแรงกระแทกได้อย่างง่ายๆ 20 - Art & Design 

Read more : http://www.yankodesign.com/2014/12/12/the-iphone-case-reinvented/#5Bc6YgzbtblJDDU1.99