แบรนด์ออกแบบจากอิตาลี ชื่อ Moroso ได้ผลิตโต๊ะที่ เป็น limited-edition ออกแบบโดยสถาปนิก Daniel Libeskind สำหรับงาน installationโดยศิลปิน Marina Abramovic

Moroso ได้นำเสนอชุดโต๊ะและเก้าอี้จากซีเมนต์ ที่ Daniel Libeskind ได้ออกแบบให้กับงาน installation Art ของ Marina Abramovic ชื่องานว่า Counting the Rice ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานนั่งบนโต๊ะชุดนี้ อย่างน้อย 6 ช.ม. เพื่อแบ่งแยก และนับ เมล็ดถั่วและข้าว

งานออกแบบของ Libeskind เป็นชุดที่เชื่อมโยงกันระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ โดยมีพื้นหน้าของโต๊ะลาดเอียงมีขอบเล็กๆกั้นไม่ให้เมล็ดพืชล่วงหล่นได้

สำหรับโต๊ะเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ทำจากซีเมนต์ จะถูกจัดแสดง เคียงคู่กับชุดต้นแบบที่ทำจากไม้ ในงาน Art Basel Miami Beach ในเดือนหน้านี้

lazy placeholder โต๊ะซีเมนต์ ออกแนวกราฟฟิคโดย  Libeskind สำหรับแบรนด์  Moroso

lazy placeholder โต๊ะซีเมนต์ ออกแนวกราฟฟิคโดย  Libeskind สำหรับแบรนด์  Moroso

lazy placeholder โต๊ะซีเมนต์ ออกแนวกราฟฟิคโดย  Libeskind สำหรับแบรนด์  Moroso

lazy placeholder โต๊ะซีเมนต์ ออกแนวกราฟฟิคโดย  Libeskind สำหรับแบรนด์  Moroso

lazy placeholder โต๊ะซีเมนต์ ออกแนวกราฟฟิคโดย  Libeskind สำหรับแบรนด์  MorosoPhotography is by Gianni Antoniali.

Read more : www.dezeen.com

No more articles