แหวนแนวนี้..ไม่ธรรมดาจริงๆ 13 - landscape

แหวนแนวนี้..ไม่ธรรมดาจริงๆ

The Most Original Rings You’ve Ever Seen
via: boredpanda


แหวน..นับเป็นเครื่องประดับที่เก่าแก่ยาวนาน อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มายาวนาน สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรม ความเชื่อในแต่ละยุคสมัย ..มาถึงยุคนี้ แหวนดูจะสะท้อนถึงสังคมที่ต้องการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกแหวกแนว.. เพื่อความโดดเด่น แสดงความเป็นตัวตน ที่ไม่เหมือนใคร ไม่เชื่อก็ลองดูแหวน เหล่านี้ ถ้าใส่แล้วคนไม่ทักก็ให้รู้ไป. :)

Mouse Ring
Designed by: authfashionIMG_7686.JPG

Real Flower Rings
Designed by: RubyRobinBoutiqueIMG_7688.JPG

IMG_7689.JPG

IMG_7687.JPG

Hidden Message Ring
Designed by: yoonjungyun
IMG_7690.JPG

IMG_7691.JPG

IMG_7692.JPG

Gas Mask Ring
Image credits: manillusion.no
IMG_7697.JPG

Projector Ring
Designed by: Luke Jerram
IMG_7698.JPG

Raw Crystal Ring
Designed by: Specimental
IMG_7699.JPG


Scrabble Ring
Image credits: supermarkethq
IMG_7701.JPG

IMG_7700.JPG

Dragon Ring
Image credits: barnorama
IMG_7702.JPG

Pac Man Ring
Image credits: borderingonobsessed
IMG_7703.JPG

I LOVE YOU in Braille
Designed by: Eva Bruggman
IMG_7704.JPG

Origami Crane Ring
Designed by: DoubleBJewelry
IMG_7705.JPG

Antler Ring
Designed by: AetherDesign
IMG_7706.JPG

R2-Dd Ring
Designed by: J.A.P. Studio
IMG_7707.JPG

Nut And Bolt Wedding Ring
Designed by: Kiley Granberg
IMG_7708.JPG

Fox Ring
Designed by: applelatte
IMG_7709.JPG

Steampunk Ring
Designed by: steampunknation
IMG_7710.JPG

Landscape Wooden Ring
Designed by: Clive Roddy
IMG_7711.JPG
ดูราบละเอียดเพิ่ม แหวน..บ้านและสวน

Eyeball Ring
Image credits: weheartit.com
IMG_7712.JPG

Burger Ring
Image credits: culy.nl
IMG_7715.JPG

Winter In Paris Ring
Image credits: Chelsea Tolton
IMG_7716.JPG

Tea Party Ring
Image credits: Xavier Gubbels
IMG_7718.JPG

Sweets For My Sweet
Image credits: Carolyn Tillie
IMG_7719.JPG
Frog Prince Ring
Image credits: lolcatburglar
IMG_7722.JPG

Read more : http://www.demilked.com/unusual-jewelry-creative-ring-designs/