ROCKID สบายทั้งแม่และลูก 13 - chair

ROCKID สบายทั้งแม่และลูก

เฟอร์นิเจอร์ที่ iUrban เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เป็น เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้โยก (Rocking chair)สำหรับคุณแม่และคุณลูกในเวลาเดียวกัน

เพราะ Rockid เป็นเก้าอี้โยกที่ถูกออกแบบให้มีความยาวสำหรับด้านหนึ่งที่เป็นเหมือนเปลนอนของลูกและอีกด้านหนึ่งเป็นเก้าอี้ของคุณแม่ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูทีวี หรือเย็บปักถักร้อย งานฝีมือ อยู่ข้างๆในขณะที่ลูกนอนหลับ ก็เป็นการโยกกล่อมได้อีกด้วย

source : Rockid

1208_s

1209_s

1210_s

1211_s

1212_s

1214_s

 

jewelryandaccessories