นาฬิกา..ที่ช่วยให้คนที่เป็นออติสติคสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 13 - autism spectrum

นาฬิกา..ที่ช่วยให้คนที่เป็นออติสติคสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

Remind Daily Planner for Adults with Autism to Stay Organized


The Remind Daily Planner เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใหญ่ที่มีความเป็นออติสติก (autism spectrum) และต้องการอยู่ได้ด้วยตัวเอง
จากการสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่เป็นออติสติกจะพบว่าปัญหาที่ชัดเจนที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือ การจัดระเบียบและ การใช้ชีวิตที่เป็นกิจวัตรประจำวัน ถ้าจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ พวกเขาก้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง
Remind Daily Planner ออกแบบมาเพื่อช่วยในสิ่งนี้ มี ส่วน “check off” เพื่อให้รู้ว่ากิจกรรมนี้ได้ทำไปแล้ว สำหรับคนที่ช่างลืม หรือไม่ค่อยมีระเบียบกับชีวิต ก็สามารถใช้ Remind Daily Planner ได้เหมือนกัน ชีวิตจะได้มีระเบียบมากขึ้น ^ ^

Designer : Gregory Hayter and Amy Schlosser

25551026-162742.jpg

25551026-162757.jpg

25551026-162804.jpg

25551026-162811.jpg

25551026-162829.jpg

25551026-162834.jpg

25551026-162820.jpg

ที่มา : www.tuvie.com