New London’s trademark bus 13 - bus

New London’s trademark bus

เมื่อรถบัสลอนดอน อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนพัฒนาตามยุคต้องสมัยกันหน่อย การเปลี่ยนครั้งนี้มาพร้อมรูปโฉมใหม่และเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


London Bus ได้ถูกออกแบบโดยดีไซ์เนอร์ชาวอังกฤษ Thomas Heatherwick รถบัสใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ carbon dioxide and oxides of nitrogen ลดน้อยลง ดีไซน์ใหม่ ประตูเข้าออกได้สามทาง บันไดสองราว พร้อมทั้งที่นั่งใหม่ พรมใหม่ ต้นแบบได้ลองออกมาทดลองวิ่งแล้วในปัจจุบัน

source : http://www.frameweb.com/news/london-bus81256_slide 81261_slide 81266_slide 81271_slide 81276_slide