fbpx

england

New London’s trademark bus 2 - england

New London’s trademark bus

เมื่อรถบัสลอนดอน อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนพัฒนาตามยุคต้องสมัยกันหน่อย การเปลี่ยนครั้งนี้มาพร้อมรูปโฉมใหม่และเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย...