fbpx
แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย  13 - Architecture

แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

พื้นที่ใช้สอยร่วมกันอย่างสาธารณะสำหรับเด็กๆในชุมชนคลองเตย ถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ ซึ่ง TYIN tegnestue Architects จาก Norway มาสร้างสรรค์เติมเต็มพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ใน ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ

ที่สำหรับปีนป่าย ห้อยโหน สร้างกล้ามเนื้อของเด็กให้แข็งแรง และสนามบาสเกตบอล ที่อยู่ติดกันในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีสเตปเป็นที่สำหรับนั่งชมการแข่งขันบาสเกตบอล หรือไว้ใช้ประชุมปรึกษาหารือของคนในชุมชนก็ได้ การออกแบบสนามเด็กเล่นแบบเปิด เพื่อให้ง่ายต่อการต่อเติมอุปกรณ์สำหรับการกีฬาในอนาคต และยังใช้วัสดุไม้ ปูนเปลือยและเหล็กดัดมาเป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้กลมกลืนกับชุมชนแห่งนี้

Source : TYIN tegnestue ArchitectsDezeen_1_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_1

Dezeen_5_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_5

Dezeen_6_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_6

Dezeen_8_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_8

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_3

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_4

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_7

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_9

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_11

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_12

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_13

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_14

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_15

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_16

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_17

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_18

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_20_1000

Dezeen_Klong-Toey-Community-Lantern-by-TYIN-tegnestue_21_1000

 

jewelryandaccessories