พื้นที่ใช้สอยร่วมกันอย่างสาธารณะสำหรับเด็กๆในชุมชนคลองเตย ถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ ซึ่ง TYIN tegnestue Architects จาก Norway มาสร้างสรรค์เติมเต็มพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ใน ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ

ที่สำหรับปีนป่าย ห้อยโหน สร้างกล้ามเนื้อของเด็กให้แข็งแรง และสนามบาสเกตบอล ที่อยู่ติดกันในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีสเตปเป็นที่สำหรับนั่งชมการแข่งขันบาสเกตบอล หรือไว้ใช้ประชุมปรึกษาหารือของคนในชุมชนก็ได้ การออกแบบสนามเด็กเล่นแบบเปิด เพื่อให้ง่ายต่อการต่อเติมอุปกรณ์สำหรับการกีฬาในอนาคต และยังใช้วัสดุไม้ ปูนเปลือยและเหล็กดัดมาเป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้กลมกลืนกับชุมชนแห่งนี้

Source : TYIN tegnestue ArchitectsDezeen 1 Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 1 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen 5 Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 5 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen 6 Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 6 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen 8 Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 8 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 3 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 4 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 7 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 9 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 11 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 12 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 13 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 14 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 15 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 16 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 17 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 18 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 20 1000 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

Dezeen Klong Toey Community Lantern by TYIN tegnestue 21 1000 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

 

3383970 แสงสว่างเล็กๆในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

No more articles