“homework” work table 13 - ashwood

“homework” work table

เวลานั่งทำงาน โต๊ะทำงานก็เป็นเฟอร์นิเจอร์หลักที่มีส่วนสำคัญในการทำงานของเรา เพราะยิ่งเป็นคนทำงานที่รอบๆตัวเต็มไปด้วยข้าวของเอกสารต่างๆจนไม่เหลือพื้นบนโต๊ะให้ได้นั่งทำงาน ลองมาดู Homework table ช่วยคุณได้


“Homework” โต๊ะทำงานที่บริเวณพื้นรอบขอบโต๊ะทั้งสามด้าน ถูกออกแบบให้มีส่วนที่โค้งและยื่นออกมาเพื่อวางของเก็บของที่กองอยู่บนพืี้นที่โต๊ะทำงาน ทำจากวัสดุ อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป และไม้แอช dimensions 156 × 79 × 83 cm ไม่ใหญไม่เล็ก เหมาะกับทำงานที่บ้านและออฟฟิศ

source : http://www.tomaskral.ch/en/homework3aa69cee722815fc9b1bd7cc91591d72 4a08c07c23a86cd8f6d74c3317acb431 59c1b2489c48b1dda2a0abbadd417577 356d76d9c893e02c47eb0b2ad66cc054 5730d0dfa6de9d816086c146709e9572 8156fc7e380f7bacfa49770d7d5afe83 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA