fbpx

เวลานั่งทำงาน โต๊ะทำงานก็เป็นเฟอร์นิเจอร์หลักที่มีส่วนสำคัญในการทำงานของเรา เพราะยิ่งเป็นคนทำงานที่รอบๆตัวเต็มไปด้วยข้าวของเอกสารต่างๆจนไม่เหลือพื้นบนโต๊ะให้ได้นั่งทำงาน ลองมาดู Homework table ช่วยคุณได้

“Homework” โต๊ะทำงานที่บริเวณพื้นรอบขอบโต๊ะทั้งสามด้าน ถูกออกแบบให้มีส่วนที่โค้งและยื่นออกมาเพื่อวางของเก็บของที่กองอยู่บนพืี้นที่โต๊ะทำงาน ทำจากวัสดุ อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป และไม้แอช dimensions 156 × 79 × 83 cm ไม่ใหญไม่เล็ก เหมาะกับทำงานที่บ้านและออฟฟิศ

source : http://www.tomaskral.ch/en/homework3aa69cee722815fc9b1bd7cc91591d72 450x638 “homework” work table 4a08c07c23a86cd8f6d74c3317acb431 450x308 “homework” work table 59c1b2489c48b1dda2a0abbadd417577 450x314 “homework” work table 356d76d9c893e02c47eb0b2ad66cc054 450x304 “homework” work table 5730d0dfa6de9d816086c146709e9572 450x304 “homework” work table 8156fc7e380f7bacfa49770d7d5afe83 450x675 “homework” work table e8155d1c6c7adaf6b928f65ecb6f0e07 450x337 “homework” work table

No more articles