ตึกยีราฟในกรุงปารีส เจ้ายีราฟตัวโตสีเหลืองที่โผล่ทะลุตึกขึ้นมานี้ คือส่วนหนึ่งของอาคารโรงพยาบาล Giraffe Childcare Centre ซึ่งเป็นสถาปนิกตั้งใจออกแบบให้เป็นภูมิทัศน์ที่ช่วยสร้างชีวิตชีวาและจินตนาการให้แก่เมืองใหญ่ท่ามกลางตึกหนาแน่นย่านชานเมืองปารีส Giraffe Childcare Centre จึงเป็นประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนป่าในเมืองใหญ่ โดยในส่วนอาคารออกแบบให้ยกลอยจากพื้น เสมือนยีราฟยืนทะลุขึ้นกลางตึก ส่วนขาของยีราฟทำหน้าที่เป็นคานรับน้ำหนัก ประตูทางออกเข้าอยู่ปลายสุดของอีกด้าน ทำให้ผู้มาเยือนต้องเดินลอดขายีราฟเพื่อเข้าประตู โรงพยาบาลแห่งนี้ใ้ห้บริการ 60 เตียง และเนิร์สเซอรี่ดูแลเด็ก (nursery)แบบไปกลัับอีก 20 เตียง ทั้งยังได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม “Zero Energie Effinergie” อีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก ELLE DECORATION MAGAZINE via:http://www.dezeen.com/2013/01/10/giraffe-childcare-centre-by-hondelatte-laporte-architectes/

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 2 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 3 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 4 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

 

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes 11 450x599 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 6 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 7 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 8 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 1 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 11 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes SS 12 450x321 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

Dezeen Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes 25 CPE Trans NO 450x232 Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

 

No more articles