fbpx

Giraffe Childcare Centre

Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส  2 - Giraffe Childcare Centre

Giraffe Childcare Centre ตึกยีราฟในกรุงปารีส

ตึกยีราฟในกรุงปารีส เจ้ายีราฟตัวโตสีเหลืองที่โผล่ทะลุตึกขึ้นมานี้ คือส่วนหนึ่งของอาคารโรงพยาบาล Giraffe Childcare Centre ซึ่งเป็นสถาปนิกตั้งใจออกแบบให้เป็นภูมิทัศน์ที่ช่วยสร้างชีวิตชีวาและจินตนาการให้แก่เมืองใหญ่ท่ามกลางตึกหนาแน่นย่านชานเมืองปารีส Giraffe Childcare Centre จึงเป็นประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนป่าในเมืองใหญ่ โดยในส่วนอาคารออกแบบให้ยกลอยจากพื้น เสมือนยีราฟยืนทะลุขึ้นกลางตึก ส่วนขาของยีราฟทำหน้าที่เป็นคานรับน้ำหนัก ประตูทางออกเข้าอยู่ปลายสุดของอีกด้าน ทำให้ผู้มาเยือนต้องเดินลอดขายีราฟเพื่อเข้าประตู โรงพยาบาลแห่งนี้ใ้ห้บริการ 60 เตียง และเนิร์สเซอรี่ดูแลเด็ก (nursery)แบบไปกลัับอีก 20 เตียง ทั้งยังได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม "Zero Energie Effinergie" อีกด้วย ...