Geppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 13 - sharpener

Geppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ

item ที่เเราเอามาฝากเพื่อนๆ iUrban วันนี้เป็น item ที่เหมาะกับเด็กๆเป็นพิเศษเพราะว่า Gepprto กบเหลาดินสอชิ้นนี้อาจจะทำให้เด็กๆตั้งใจเขียนหนังสือมากขึ้น จะได้เหลาๆดินสอให้แหลม


Geppeto เป็นกบเหลาดินสอทรงกลมๆมีหน้าตาน่ารักอยู่บนทรงกลม และใช้ดินสอเสียบลงไปตรงรูสำหรับเหลา มองดูแล้วคล้ายมีจมูกอยู่ จมูกจะสั้นหรือยาวก็เหลาได้ ราคาเพียง $14 เป็น gift pack ที่มาทั้งกบเหลาดินสอ Geppeto และดินสอ Get it hereGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 14 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 15 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 16 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 17 - sharpener