fbpx

item ที่เเราเอามาฝากเพื่อนๆ iUrban วันนี้เป็น item ที่เหมาะกับเด็กๆเป็นพิเศษเพราะว่า Gepprto กบเหลาดินสอชิ้นนี้อาจจะทำให้เด็กๆตั้งใจเขียนหนังสือมากขึ้น จะได้เหลาๆดินสอให้แหลม

Geppeto เป็นกบเหลาดินสอทรงกลมๆมีหน้าตาน่ารักอยู่บนทรงกลม และใช้ดินสอเสียบลงไปตรงรูสำหรับเหลา มองดูแล้วคล้ายมีจมูกอยู่ จมูกจะสั้นหรือยาวก็เหลาได้ ราคาเพียง $14 เป็น gift pack ที่มาทั้งกบเหลาดินสอ Geppeto และดินสอ Get it hereGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 3 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 4 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 5 - sharpenerGeppeto กบเหลาดินสอเก๋ๆ 6 - sharpener

No more articles