พอพูดถึง Floppy disk แล้วเด็กๆยุคนี้อาจจะไม่รู้จัก เพราะ Floppy disk คือ storage เก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว และเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้ storage พัฒนาตามไปด้วย วันนี้  iUrban เอา Floppy disk อีกแบบมาฝากเพื่อนๆ

Floppy disk table หรือ floppytable โดย by axel van exel and marian neulant ออกแบบให้มีหน้าตาเหมือน floppy disk จริงๆแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น dimensions: W27.56″ x H25.59″ x D17.72″ cm  และรายละเอียดก็คงเดิมไม่ว่าจะเป็น the metal shutter แผ่นโลหะที่เลื่อนได้ก็สามารถเลื่อนได้จริงๆ เพื่อไว้ใช้ใส่ของ

source : http://www.floppytable.comfloppytable01 425x283 Floppy disk table floppytable02 425x283 Floppy disk table floppytable03 425x283 Floppy disk table 2 neulant van exel floppytable 425x283 Floppy disk table Screen Shot 2012 12 06 at 9.26.22 PM 425x256 Floppy disk table

No more articles