We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

1,546
Views
3 Oct 2012

ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา

Cyberdyne Hal Robotic Exoskeleton หรือ ชุดหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า Hybrid Assistive Limb (HAL-5) ที่ใช้หลักการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าบนผิวหนัง ซึ่งจะถูกตรวจจับด้วยเลเซอร์ และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและสั่งการให้มอเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละส่วนทำงานนี้ เป็นผลงานของศาสตราจารย์โยชิยูกิ ซันไก แห่งบริษัทไซเบอร์ดีน ที่คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพิการและคนชราสำหรับช่วยในการพยุงร่างกายของตนเองและการยกของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงการใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ บริษัทแห่งนี้มีฐานการดำเนินงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตพื้นที่ประสบภัย จึงได้ปรับปรุงชุดหุ่นยนต์ดังกล่าวให้มีคุณสมบัติป้องกันกัมมันตรังสีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อีกทั้งยังได้พัฒนาให้มีน้ำหนักเพียง กิโลกรัมเพื่อความสบายใจในการสวมใส่มากขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก คิด Creative Thailand

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-