fbpx

Cyberdyne Hal Robotic Exoskeleton หรือ ชุดหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า Hybrid Assistive Limb (HAL-5) ที่ใช้หลักการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าบนผิวหนัง ซึ่งจะถูกตรวจจับด้วยเลเซอร์ และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและสั่งการให้มอเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละส่วนทำงานนี้ เป็นผลงานของศาสตราจารย์โยชิยูกิ ซันไก แห่งบริษัทไซเบอร์ดีน ที่คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพิการและคนชราสำหรับช่วยในการพยุงร่างกายของตนเองและการยกของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงการใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ บริษัทแห่งนี้มีฐานการดำเนินงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตพื้นที่ประสบภัย จึงได้ปรับปรุงชุดหุ่นยนต์ดังกล่าวให้มีคุณสมบัติป้องกันกัมมันตรังสีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อีกทั้งยังได้พัฒนาให้มีน้ำหนักเพียง กิโลกรัมเพื่อความสบายใจในการสวมใส่มากขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก คิด Creative ThailandCyberdyne HAL exoskeleton for sale 481x350 ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชราhal04 550x251 ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชราCyberdyne Robot Suit HAL 544x311px ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชราhal 5ab 466x350 ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา624fadcf 6fbb 4d72 aa0f f2f76d9e381b.grid 6x2 ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา

No more articles