fbpx

Cyberdyne Hal Robotic Exoskeleton

ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา 2 - Cyberdyne Hal Robotic Exoskeleton

ชุดหุ่นยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการและคนชรา

ชุดหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า Hybrid Assistive Limb (HAL-5) ที่ใช้หลักการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าบนผิวหนัง และเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพิการและคนชราสำหรับช่วยในการพยุงร่างกายของตนเองและการยกของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงการใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ...