We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 20 Feb 2017

1,433
Views
23 Dec 2013

Clever Umbrella : UnBrella

ร่มอะไรนะ ที่แสนจะฉลาดเวลากางร่มออกเพื่อกันฝน เมื่อเปียกฝนไปแล้วเวลาหุบร่มก็ไม่ทำให้เราเปียกด้วย หรือจะเป็นเวลามีลมมาแรงๆก็ไม่ทำให้ขาร่มหัก หรือจะเป็นเวลาใช้ร่มเสร็จแล้วไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการกางร่มเพื่อตากร่มให้แห้งเพราะร่มคันนี้สามารถตั้งได้เอง และร่มอันนี้คือ UnBRELLA Upside Down Umbrella ผลงานการออกแบบของ Hiroshi Kajimoto ราคาอยู่ที่ 9,450 円

Screen Shot 2013-12-23 at 8.28.38 PM

 

 

 

 

3023487-slide-s-umbrella-02

3023487-slide-s-umbrella-04

3023487-slide-s-umbrella-05

Screen Shot 2013-12-23 at 8.29.04 PM

Screen Shot 2013-12-23 at 8.30.04 PM

 

 

jewelryandaccessories

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-