ไม้ไผ่ ยังคงเป็นอีกหนึ่งวัสดุทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ และถูกหยิบมาใช้สร้างสรรค์ในผลงานการออกแบบหลายๆชิ้น อย่างในวันนี้ที่ iUrban เอามาฝาก คือ ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานที่ทำจากไม้ไผ่ bamboo stationary set

Yu Jian นักออกแบบผู้สร้างมูลค่าให้กับไม้ไผ่ โดยที่ยังคงความที่ texture สี รูปทรง ตามธรรมชาติของไม้ไผ่อยู่ ผ่าน stationary set ไม่ว่าจะเป็นที่เย็บกระดาษ กบเหลาดินสอ usb stick , clip box , usb hub , นาฬิกา , กล่องดินสอ เป็นต้น  ของใช้เหล่านี้มีความสวยงาม เพียงแต่ไม่ได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด ใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ฉะนั้นจึงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่า จะมองงานที่ความสวยงามของวิธีการคิด หรือผลสำเร็จของงาน เพราะงานนี้ถ้ามองที่วิธีการผลิตแล้วคงไม่สามารถใช้คำว่า eco friendly ได้….image12 450x316 Bamboo stationary image13 450x298 Bamboo stationary image14 450x298 Bamboo stationary image15 450x298 Bamboo stationary image16 450x298 Bamboo stationary image17 450x298 Bamboo stationary image18 450x298 Bamboo stationary image19 450x298 Bamboo stationary image20 450x298 Bamboo stationary image21 450x298 Bamboo stationary

No more articles