Bamboo stationary 13 - bamboo

Bamboo stationary

ไม้ไผ่ ยังคงเป็นอีกหนึ่งวัสดุทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ และถูกหยิบมาใช้สร้างสรรค์ในผลงานการออกแบบหลายๆชิ้น อย่างในวันนี้ที่ iUrban เอามาฝาก คือ ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานที่ทำจากไม้ไผ่ bamboo stationary set


Yu Jian นักออกแบบผู้สร้างมูลค่าให้กับไม้ไผ่ โดยที่ยังคงความที่ texture สี รูปทรง ตามธรรมชาติของไม้ไผ่อยู่ ผ่าน stationary set ไม่ว่าจะเป็นที่เย็บกระดาษ กบเหลาดินสอ usb stick , clip box , usb hub , นาฬิกา , กล่องดินสอ เป็นต้น  ของใช้เหล่านี้มีความสวยงาม เพียงแต่ไม่ได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด ใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ฉะนั้นจึงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่า จะมองงานที่ความสวยงามของวิธีการคิด หรือผลสำเร็จของงาน เพราะงานนี้ถ้ามองที่วิธีการผลิตแล้วคงไม่สามารถใช้คำว่า eco friendly ได้….image image image image image image image image image image