Hong Kong studio Affect-T has come up with a proposed solution for the city’s housing crisis – a series of bamboo micro homes that could be installed inside abandoned factory buildings.

Affect-T สตูดิโอในฮ่องกงนำเสนอทางออกสำหรับวิกฤตบ้านในฮ่องกง ด้วย บ้านขนาดเล็ก ที่ทำจากไม้ไผ่ สามารถติดตั้งได้ง่ายๆแม้ภายในอาคารโรงงานเก่า

ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ด้วยประชากรมากกว่า 7ล้านคน ในรัศมี 400ตารางไมล์ และแน่นอนว่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยมีราคาแพงที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีคนจำนวนมาก ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรเป็นของตัวเอง

20140516 165213 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165222 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

Dylan Baker-Rice ผู้ก่อตั้ง Affect-T เชื่อว่าบ้านที่เขาคิดขึ้นนี้จะช่วยแก้ปัญหาบ้านชั่วคราวให้กับคนในฮ่องกง โดยใช้พื้นที่ในอาคารโรงงานเก่าที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาเป็นพื้นที่สำหรับบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นบ้านสำเร็จรูป ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบเหมือนกับบ้านทั่วๆไป

Rice บอกถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาทำบ้านไม้ไผ่ขึ้น “ในปัจจุบันมีประชากรกว่า 280,000คนในฮ่องกง ที่อาศัยอยู่ในโครงสร้างหรือสถานที่ที่ผิดกฎหมาย เช่นหลังคาบ้าน การแบ่งซอยห้องเช่า ซึ่งไม่ปลอดภัย ขาดแคลนสาธารณูปโภค ทั้งน้ำสะอาด แสงสว่าง และการกำจัดของเสีย การระบายอากาศ ”
ข้อเสนอของ Rice ก็คือ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงงานเก่าในเมือง และเปลี่ยนมันเป็นพื้นที่พักชั่วคราวสำหรับคนที่ไม่สามารถมีบ้านได้ พวกเขาจะสามารถอยู่ในบ้านพักชั่วคราวนี้ได้ ตั้งแต่ 6เดือน – 7ปี ซึ่งเป็นเวลาในการรอบ้านของทางภาครัฐ

เขานำเสนอแผนงานต้นแบบนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 2013 Shenzhen and Hong Kong Biennale บ้านขนาดเล็กนี้สร้างจากไม้ไผ่ มีความกว้าง 3 เมตร บ้านสามารถอยู่ ตั้งแต่1 คน หรือสำหรับสามีภรรยา สามารถสร้างเป็นชุมชนขนาด 50 หลังในหนึ่งอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา การจัดเป็นกลุ่มก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องขยะ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ต้นแบบนี้สามารถใช้กับปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย และต้องการบ้านพักชั่วคราวในเมืองใหญ่ต่างๆด้วย

20140516 165233 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165240 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165248 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165256 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165303 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165316 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165322 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165328 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165336 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165357 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165404 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165411 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165417 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว

20140516 165422 ชุมชนบ้านขนาดเล็กจากไม้ไผ่ ภายในอาคารโรงงานเก่า..แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว
Photography is by Luke Hayes.
Read more at : dezeen

No more articles