ART OF PLANTS FOR ISETAN JAPAN DEPARTMENT STORE

เมื่อเร็วๆนี้ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในญี่ปุ่น Isetan เปิดสาขาใหม่ ด้วยภาพสวยงามของศิลปะจากสวนแนวตั้ง “Art of Plants” ใช้ฟอร์ม สี และ texture ของต้นไม้ สร้างศิลปะบนกำแพง เสา กระจก ชั้นวางสินค้า และ ในจุดต่างๆ เป็นผลงานของศิลปินและนักออกแบบ Azuma Makoto เป็นการตกแต่งที่สร้างความสวยงาม สบายตาสบายใจให้กับผู้พบเห็น

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-1

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-8

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-9

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-2

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-3

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-4

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-5

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-6

Art-of-Plants-For-Isetan-Japan-Department-Store-7

ที่มา : http://inthralld.com/2013/03/art-of-plants-for-isetan-japan-department-store/

No more articles