fbpx

ART OF PLANTS

เกษตรกรจีนไอเดียดีพลิกจุดต่างโดนใจ ปลูกลูกแพร์ขึ้นรูปเจ้าแม่กวนอิม ขายกระจุย 2 - ART OF PLANTS

เกษตรกรจีนไอเดียดีพลิกจุดต่างโดนใจ ปลูกลูกแพร์ขึ้นรูปเจ้าแม่กวนอิม ขายกระจุย

ไอเดีย และงานดีไซน์น้ันไม่ได้เฉพาะคนเมืองเท่านั้น หากแต่ถ้าเกิดเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ก็สามารถพลิกแพลงเป็นสิ่งที่ตลาดตัวเองต้องการ ...