เมื่อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มีหน้าตาเป็นตัวอักษร จะว่าไปก็ได้ทั้งรูปแบบที่ดูดี น่าสนใจ และฟังก์ชันที่โต๊ะสำนักงานต้องการ ไม่ว่าจะตัว O ตัว A ,Y , L หรือ F ที่ได้ทั้งโต๊ะ ชั้นหนังสือ และเป็นฉากกั้นในการแบ่งพื้นที่อีกด้วย.. เป็นผลงานการออกแบบของ Benoit Challand ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (typography)

wpid benoit challand foldyard7 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard1 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard2 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard3 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard4 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard5 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

wpid benoit challand foldyard6 ชุดสำนักงานตัวอักษร..สวยงาม ได้ประโยชน์ใช้สอยครบ

Read more: Benoit Challand’s Fold Yard Transforms Office Furniture into a Life Sized Alphabet Benoit Challand Fold Yard

No more articles