fbpx

Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง…เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Eco-Friendly Minimalist Seats
The Seungji Mun ‘Four Brothers’ Chairs Come From One Slice of Wood

เก้าอี้ 4 พี่น้อง ‘Four Brothers’ ชุดนี้ ถือกำเนิดมาด้วยแนวคิด Minimalist เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดThe Seungji Mun ‘Four Brothers’ ผลิตโดยการตัดออกมาจากแผ่นไม้อัดเพียงแผ่นเดียว ด้วยการวางแผนการใช้วัสดุอย่างดี ทำให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด

ถือเป็นแนวคิดในการออกแบบที่น่าทึ่ง และน่าสนใจมาก และควรได้รับการสนับสนุนในการนำไปปรับใช้ในที่ต่างๆให้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งในบ้าน ในสำนักงาน สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรให้โลกของเราอย่างมากมาย และมีต้นทุนที่ต่ำอีกด้วย

การออกแบบต้องมั่นใจว่าทุกชิ้นที่จะมาประกอบเป็นเก้าอี้ ต้องไม่เกินขนาดมาตรฐานของไม้อัด คือ 2,400 x 1,200 เก้าอี้ทั้ง 4 มีความสูงที่เท่ากัน และรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน จึงได้กลายมาเป็นเก้าอี้ 4 พี่น้อง การทำมุม และขนาด ออกแบบให้นั่งสบาย รูปร่างมีความสวยงามแปลกตา ดูโดดเด่นไม่ว่าจะนำไปวางที่ไหน ขอสนับสนุน ไอเดียดีๆแบบนี้ค่ะ :D

25550622 170607 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170614 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170619 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170628 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170634 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170640 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170646 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170653 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25550622 170659 Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.trendhunter.com/trends/seungji-mun-four-brothers-chairs