New York 2014: The Hanger Chair ออกแบบโดย Philippe Malouin ดีไซน์เนอร์ชาวลอนดอน ให้กับแบรนด์ Umbra ..แบรนด์จากแคนนาดา
เก้าอี้พับ ที่เมื่อไม่ใช้ก็เก็บได้ง่ายๆไม่เปลืองพื้นที่ จับแขวนได้เหมือนแขวนเสื้อ..แนวดี..

20140521 210055 75655537 Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

20140521 210055 75655623 Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

20140521 210055 75655688 Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

20140521 210055 75655751 Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

20140521 210055 75655812 Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

Source : Dezeen

No more articles