Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่ 13 - ออกแบบเก้าอี้

Hanger Chair..เก้าอี้พับ เก็บแขวนไม่เปลืองพื้นที่

New York 2014: The Hanger Chair ออกแบบโดย Philippe Malouin ดีไซน์เนอร์ชาวลอนดอน ให้กับแบรนด์ Umbra ..แบรนด์จากแคนนาดา
เก้าอี้พับ ที่เมื่อไม่ใช้ก็เก็บได้ง่ายๆไม่เปลืองพื้นที่ จับแขวนได้เหมือนแขวนเสื้อ..แนวดี..


20140521-210055-75655537.jpg

20140521-210055-75655623.jpg

20140521-210055-75655688.jpg

20140521-210055-75655751.jpg

20140521-210055-75655812.jpg

Source : Dezeen