Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา 13 - Architecture

Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

Aytac architects  บริษัทสถาปัตยกรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศตุรกี Turkey ออกแบบชุมชนโดยคำนึงถึงสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา โดยสร้างให้บ้านแต่ละหลังประกบติดกันคล้ายตัวต่อ และทอดยาวไปตามความสวยงามของลักษณะชั้นของพื้นดิน  ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของช่องแคบบอสฟอรัสได้อย่างเต็มที่ ไร้สิ่งปลูกสร้างมาบังสายตา สำหรับอาคารจอดรถ 5 ชั้นถูกสร้างไว้ใต้ดินเเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบโจทย์ภูมิประเทศที่มีลูกเล่นเหมาะสำหรัลครอบครัวแทยทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการแต่งแต้มความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชน ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine


aytac-architects-camlica-residential-designboom-00

designboom_camilca01

designboom_camilca10

designboom_camilca04

designboom_camilca05

designboom_camilca15

designboom_camilca16