Aytac architects  บริษัทสถาปัตยกรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศตุรกี Turkey ออกแบบชุมชนโดยคำนึงถึงสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา โดยสร้างให้บ้านแต่ละหลังประกบติดกันคล้ายตัวต่อ และทอดยาวไปตามความสวยงามของลักษณะชั้นของพื้นดิน  ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของช่องแคบบอสฟอรัสได้อย่างเต็มที่ ไร้สิ่งปลูกสร้างมาบังสายตา สำหรับอาคารจอดรถ 5 ชั้นถูกสร้างไว้ใต้ดินเเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบโจทย์ภูมิประเทศที่มีลูกเล่นเหมาะสำหรัลครอบครัวแทยทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการแต่งแต้มความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชน ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine

aytac architects camlica residential designboom 00 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca01 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca10 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca04 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca05 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca15 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

designboom camilca16 Camlica Residences,Turkey ชุมชนกับความสมดุลระหว่างพื้นที่เชิงเขา

No more articles