fbpx

Rock star

บ้านแบบร็อคๆ..จากโกดัง มาเป็นบ้านของร็อคสตาร์ 2 - Rock star

บ้านแบบร็อคๆ..จากโกดัง มาเป็นบ้านของร็อคสตาร์

บ้านหลังนี้เป็นการปรับปรุงจากอาคารคลังสินค้าเก่า ผสมผสานการตกแต่งพื้นที่ด้วย art installations และ การให้แสงสว่างเข้าถึงพื้นที่อย่างทั่วถึง ผ่านหน้าต่างหลายบาน ที่เชื่อมต่อภายในเข้ากับภายนอก ...