fbpx

machine

Luce X2 Touch TV เตือนภัยก่อนซื้อ 2 - machine

Luce X2 Touch TV เตือนภัยก่อนซื้อ

ผู้ผลิตตู้ขายเครื่องอัตโนมัติสัญชาติอังกฤษอยากให้ลูกค้ามีสุขภาพดีแม้ต้องแลกกับห้ามใจตัวเองไม่ให้กินของโปรด ด้วยการออกแบบตู้ที่่มีชื่อว่า Luce X2 Touch TV ซึ่งเป็นตู้ขายกาแฟที่มีระบบจดจำใบหน้า บันทึกประวัติการซื้อของลูกค้าและตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ว่าการซื้อครั้งนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ซื้อ ตู้ขายจะปฏิเสธการขายสิ่งน้ันแก่ลูกค้า...