fbpx

CRAFTHOLIC

"CRAFTHOLIC" สิ่งมีชีวิตจากโลก "Craft" เข้ามาโลดเเล่นในโลกมนุษย์แห่งนี้  2 - CRAFTHOLIC

“CRAFTHOLIC” สิ่งมีชีวิตจากโลก “Craft” เข้ามาโลดเเล่นในโลกมนุษย์แห่งนี้

สำหรับเรื่องราวของ CRAFTHOLIC มีอยู่ว่า CRAFT ถือเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลก CRAFT และได้เข้ามาโลดแล่นในดาวที่มีชื่อว่าโลก ซึง Craft มีอำนาจประหลาดในการสะกดให้คนตกหลุมรัก และกลายเป็น Craftholic ในที่สุด โอ้วววววว...