contest

ข่าวดีสำหรับน้องๆ โรงเรียน กทม. คนไหนรักการร้องเพลงต้องไม่พลาดงานนี้ !!!!

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร น้องคนไหนรักการร้องเพลงต้องไม่พลาดงานนี้ !!!!ครั้งแรกของการประกวดร้องเพลงที่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้น้อง...