fbpx

Big city

10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart City ของโลก

10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart City ของโลก

คำว่า ‘Smart City’ เริ่มเป็นที่พูดถึงและจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเป็นแนวทางพัฒนาเมือง อะไรคือ ‘Smart City’ ,,,เมืองที่มีระบบสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆนั้นดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลง การได้รับคัดเลือกเป็น ‘Smart City’ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้มาพิจารณา รวมถึง ‘smart’ plans แผนฉลาดๆในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตด้วย...