fbpx

Big city

10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart City ของโลก 2 - Big city

10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart City ของโลก

คำว่า ‘Smart City’ เริ่มเป็นที่พูดถึงและจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเป็นแนวทางพัฒนาเมือง อะไรคือ ‘Smart City’ ,,,เมืองที่มีระบบสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆนั้นดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลง การได้รับคัดเลือกเป็น ‘Smart City’ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้มาพิจารณา รวมถึง ‘smart’ plans แผนฉลาดๆในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตด้วย...