fbpx

Artificial Intelligence

4 เทคโนโลยี Search ที่มาแข่งกับ Google เรียนรู้จดจำคน สัตว์ สิ่งของด้วยตัวเองกับ “Deep Learning” 2 - Artificial Intelligence

4 เทคโนโลยี Search ที่มาแข่งกับ Google เรียนรู้จดจำคน สัตว์ สิ่งของด้วยตัวเองกับ “Deep Learning”

คอมพิวเตอร์ Deep Learning เป็นระบบการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ สร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ หรือถ้าจะเอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ มนุษย์สร้าง Deep Learning มาเพื่อเลียนแบบความเป็นมนุษย์นั่นเอง...