fbpx

Alfie Goodrich

เรียนรู้การถ่ายภาพจากประสบการณ์ของ Alfie Goodrich Photographer in Tokyo, Japan 2 - Alfie Goodrich

เรียนรู้การถ่ายภาพจากประสบการณ์ของ Alfie Goodrich Photographer in Tokyo, Japan

หากใครที่ยังไม่เข้าใจและเพิ่งเริ่มหัดถ่ายภาพ แนะนำให้ลองเยี่ยมชมบล็อกของ Alfie Goodrich ช่างภาพชาวอังกฤษ ที่ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างถาวรที่ประเทศญี่ปุ่นกับภรรยาชาวญี่ปุ่นและลูกๆโดยอัลฟีจะตระเวนถ่ายภาพในเมืองต่างๆและโพสต์ภาพลงไปในบล็อก โดยมีคำอธิบายและรายละเอียดของการถ่ายภาพว่าเขาใช้กล้องหรือเลนส์อะไร รวมไปถึงการตั้งค่ากล้องในการถ่ายรูปนั้น...